Offshore

Skovsager Group har bidraget til en meget stor del af de mange projekter med havmøller offshore, der efterhånden er etableret mellem Danmark og England. Skovsager Group byder i disse omfattende offshore-projekter ind med stor know how, stort kendskab til materialer, effektiv produktion og omfattende kvalitetssikring.


Dudgeon Offshore Wind Farm

Skovsager Group har svejset, bygget og produceret alle projektets eksterne trapper, som vi samtidig har været med til at produktmodne. I produktmodningen af trapperne til vindmøllerne hjalp Skovsager Group kunden til en reduktion af vindmølletrappernes vægt med 10%. Det betød et markant mindre forbrug af aluminium og en økonomisk besparelse for kunden på 15-20%.


FEB/Vingereparationskurv

Reparation af vindmøllevinger er normalt en besværlig og bekostelig affære, når de defekte vindmøllevinger skal afmonteres og transporteres til reparation på land. Resultatet er samtidig markante nede-tider på de enkelte vindmøller, mens vingerne repareres. Alternativet har længe været en reparatør, der rappellede ned af den defekte vinge og reparerede den nødtørftigt.
Det problem er der fundet en effektiv løsning på med en vingereparationskurv, som Skovsager Group har bidraget til udvikling og produktion af. Vingereparationskurven er en konstruktion i aluminium, der klemmer sig omkring vindmøllevingen og hænger i wirer. Det betyder, at to servicefolk kan gå ubesværet og sikkert omkring vingen og reparere den on site.
Der kan samtidig sættes både tag og varme på vingereparationskurven, så der nu kan laves nogle langt bedre reparationer af vindmøllevingerne uden at pille dem af.
For kunder, der driver vindmøller, giver det markante besparelser på omkostninger til reparationer – og fastholdelse af produktion, fordi tiden, hvor vindmøllen er ude af drift, reduceres betydeligt.